054-4771585    
                    כפר סבא (חניה חופשית)